Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đồ ăn chay
15/04/2021 11:45
(HanoiTV) - Bộ NNPTNT có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các đơn vị quản lý liên quan tiến hành phổ biến qui định pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm chay.

HanoiTV

Từ khóa: đồ ăn chayđồ chay