Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền cơ sở - Nỗ lực thay đổi vì người dân
29/06/2022 19:15
(HanoiTV) - Những thay đổi trong cơ chế thực thi công vụ và sắp xếp đội ngũ công chức cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn, từ đó phát triển kinh tế - xã hội địa phương.