Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền đô thị - Hiệu quả quản lý điều hành
02/07/2022 18:52
(HanoiTV) - Những đổi mới trong cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và xây dựng đội ngũ công chức phường theo mô hình chính quyền đô thị đã tác động thế nào đến hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền phường; sự thông suốt trong quản lý và phát huy quyền làm chủ của nhân dân khi không tổ chức HĐND phường?