Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền và người dân: Công an Thành phố ra quân thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng
25/01/2021 12:45