Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền và người dân: Nhiều dự án đầu tư xây dựng tự ý cho thuê, kinh doanh khi chưa được phép
28/12/2020 14:29