Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền và người dân: Trong thời gian ngắn nhất, Hà Nội sẽ không còn những hộ dân "khát nước sạch"
05/12/2020 10:33