Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chính sách trao cơ hội thoát nghèo
22/07/2022 08:28
Thông qua các chính sách, cơ chế thiết thực, người nghèo được vay vốn buôn bán, kinh doanh, học nghề vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống cho bản thân,