Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chuẩn hóa lực lượng môi giới bất động sản
18/08/2022 15:27
Mua bán bất động sản luôn là một thị trường sôi động. Để vận hành thị trường này một cách an toàn,minh bạch thì không thể thiếu vai trò của môi giới bất động sản. Chính vì vậy, rất cần chế tài khắt khe hơn để chuẩn hóa môi giới bất động sản hiện nay.