Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chương Mỹ đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới
14/01/2022 12:50
(HanoiTV) - Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương Mỹ đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021. Hiện nay, huyện Chương Mỹ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất theo lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.