Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chương Mỹ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
23/01/2022 10:58
(HanoiTV) - Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, huyện Chương Mỹ đã tập trung nguồn lực đầu tư và đã hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng nông thôn mới.