Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thời sự Hà Nội
Chương trình Thời sự 19h00 ngày 28/05/2021
Chương trình Thời sự 19h00 ngày 28/05/2021
28/05/2021 22:00 - 1808 Lượt xem

 

ftp://hntv@media2.mediatech.vn/mnt/storage/hanoitvvod/HanoitvVod2018/CLIP2021/Thang05/FM90/Thoi_su_Ha_noi/05.28.TS19h.mp3