Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chuyện đô thị: Xử lý triệt để các chân rác còn tồn đọng
25/09/2017 09:25
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 11/9 là vấn đề xử lý triệt để các chân rác còn tồn đọng.