Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chuyện đô thị: Cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
30/09/2017 11:44
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 30/9 là cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.