Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyện đô thị: Vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định cư
24/07/2017 15:07
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 22/7 là vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định cư.