Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chuyển đổi số - minh bạch và nâng cao giá trị nông sản
21/09/2022 14:21
Tính đặc điểm của điều kiện tự nhiên đã tạo cho Việt Nam nhiều lợi thế rất lớn để phát triển các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên cũng phải nhận thấy rằng, các mặt hàng này còn đang gặp nhiều khó khăn trên thị trường, đặc biệt là xuất khẩu. Sự thiếu minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, phương thức canh tác đã khiến nhiều mặt hàng nông sản chưa nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Thực tế này đòi hỏi phải thay đổi và chuyển đổi số được coi là giải pháp hiệu quả với xu thế phát triển hiện nay.