Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Có nên giới hạn số lượng thẻ ATM với mỗi khách hàng?
07/09/2022 15:30
Hiện nay số lượng thẻ ngân hàng phát hành trên thị trường lên tới 170 triệu thẻ,thực tế chỉ có gần 80 triệu thẻ hoạt động. Trong khi đó hàng loạt vấn đề kèm theo như ví rút tiền, phát hành thẻ, chấp nhận thanh toán thẻ gây búc xúc cho khách hàng. Phải chăng đã đến lúc cần giới hạn thẻ đối với khách hàng.