Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa
06/01/2022 07:45
(HanoiTV) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
Tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019.

Danh sách gồm 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", thuộc các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Ngữ văn dân gian; Tri thức dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống. Thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu danh sách về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 “Nghệ nhân nhân dân” và 60 “Nghệ nhân ưu tú”.

Danh sách công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. 

Việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi sẽ kéo dài đến hết ngày 21-1-2022. Sau đó, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ hoàn thiện, chỉnh sửa (nếu có) danh sách, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Từ khóa: Xết tặng danh hiệu NSNDNghệ sỹ ưu tútặng danh hiệu nghệ sỹ