Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công đoàn thành phố quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho công nhân lao động
28/05/2021 14:21
(HanoiTV) - Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 đang có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn vốn có mạng lưới rộng khắp tới từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Tận dụng và phát huy lợi thế đó, trong thời điểm làn sóng thứ tư của dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ thành phố đã và đang có nhiều biện pháp phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp phòng, chống dịch quyết liệt, đồng bộ.