Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công đoàn Việt Nam đổi mới tổ chức và hoạt động
28/07/2021 08:32
(HanoiTV) - Ngày 28/7 là ngày thành lập công đoàn Việt Nam, trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, tổ chức đại diện cao nhất của người lao động đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.