Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Cùng báo chí lan tỏa tình yêu Hà Nội
01/10/2022 19:41
(HanoiTV) - Với vai trò trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã dành nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển lĩnh vực văn hóa. Trong 35 năm đổi mới, Đảng bộ TP Hà Nội đã liên tục có sự đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức. Đặc biệt, thành phố luôn quan tâm việc cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, xây dựng con người.