Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cung cấp hệ thống nước uống cho trường học
28/10/2021 14:03
(HanoiTV) – Với mục đích mang lại nguồn nước uống tinh khiết, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ giáo viên, học sinh, sau một thời gian khảo sát thì hiện nay trên một số trường học của huyện Ba Vì đã bắt đầu được lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết học đường từ nguồn ngân sách xã hội hóa.