Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tình yêu Hà Nội
Người dân Thượng Mỗ bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca trù truyền thống
Người dân Thượng Mỗ bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca trù truyền thống
28/07/2021 11:07 - 2171 Lượt xem

(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.