Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đa dạng các hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện
21/05/2022 19:01
(HanoiTV) - Tháng 5 là tháng cao điểm tuyên truyền về BHXH và BHYT tự nguyện. Với đặc thù đa phần người chưa tham gia là lao động tự do, nên cách tiếp cận để tuyên truyền với họ về chính sách an sinh này của Nhà nước, không thể chỉ theo cách thức truyền thống mà cần đổi mới, đa dạng, gắn với đặc điểm của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.