Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19
31/03/2020 18:45
(HanoiTV) - Cùng với Hà Nội, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội luôn nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ cũng như Ủy ban nhân dân thành phố về các phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Từ khóa: phòng chống Covid-19.Đài PT-TH Hà Nội