Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đảm bảo an sinh thông qua đáp ứng chỉ số tiêu chuẩn
14/08/2022 19:42
(HanoiTV) - Mục tiêu của Nghị quyết số 15 NQTƯ của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng và phát triển Thủ đô toàn diện. Trong đó, việc đảm bảo hiệu quả và thực chất các chính sách an sinh xã hội luôn là lĩnh vực cần ưu tiên.