Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đảm bảo công bằng bình đẳng trong vận động bầu cử
23/04/2021 09:59
(HanoiTV) - Theo quy định Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, hoạt động vận động bầu cử bắt đầu sau khi công bố danh sách chính thức các ứng cử viên, công việc này kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h.