Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Dần ổn định hệ thống cấp hộ chiếu điện tử
24/05/2022 07:54
(HanoiTV) - Với việc triển khai thí điểm cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công cấp độ 4, người dân Hà Nội hiện đã quen dần và chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet vào bất cứ thời gian, địa điểm nào.