Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đan Phượng đánh thức tiềm năng du lịch
16/04/2021 21:37
(HanoiTV) - Là địa phương có nhiều cụm di tích lịch sử văn hóa, huyện Đan Phượng xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, huyện đang tập trung khai thác các tiềm năng du lịch, nhất là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp.