Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đan Phượng tăng cường công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích
13/01/2022 19:58
(HanoiTV) - Huyện Đan Phượng, có tổng số 155 di tích, trong đó có 1 di tích Quốc gia đặc biệt, 37 di tích cấp Quốc gia; 36 di tích cấp Thành phố; 5 điểm được Thành phố gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến.

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện có 53 di tích được tu bổ tôn tạo (không kể các di tích tu sửa nhỏ); tổng mức đầu tư khoảng 268,75 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách đầu tư 157,25 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 111,5 tỷ đồng (trong đó có 29 di tích được tu bổ do nhân dân đóng góp 100% kinh phí).

Cũng theo số liệu rà soát của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đan Phượng và các xã, thị trấn cho thấy, toàn huyện có 33 di tích cần được ưu tiên tu bổ trong giai đoạn 2022- 2025, trong đó có 14 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 17 di tích xuống cấp hạng mục gốc, 2 di tích gắn với phát huy điểm đến du lịch. Tổng mức đầu tư các di tích là trên 454 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết, với mật độ di tích khá dày đặc, nhiều di tích có niên đại sớm và do tác động tiêu cực từ môi trường, nhiều di tích trên địa bàn huyện, nhất là những di tích được xếp hạng đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù, Huyện rất quan tâm, chỉ đạo, tuy nhiên ngân sách còn hạn chế, nguồn xã hội hóa còn khó khăn nên công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Trong gia đoạn 2022-2025, huyện Đan Phượng sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, đảm bảo 100% các di tích được thành lập và kiện toàn Ban quản lý, Tiểu ban quản lý; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quản lý hoạt động tại các di tích đảm bảo đúng quy định.Tiếp tục thực hiện đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa xếp hạng cấp quốc gia thuộc huyện Đan Phượng giai đoạn 2018-2025 trong đó ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp rất nghiêm trọng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá những di tích xuống cấp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa vào Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, sắp xếp hợp lý để bố trí nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn xã hội hóa thực hiện tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp…

Bí thư Trần Đức Hải mong muốn qua buổi kiểm tra, rà soát của đoàn công tác sẽ góp phần tạo điều kiện để các di tích đã xuống cấp của huyện được tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị. Thường trực Huyện ủy cũng sẽ chỉ đạo UBND huyện tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng; xác định rõ quy mô đầu tư nhằm thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích đúng quy định với mục tiêu đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết trên cơ sở khảo sát thực tế tại các di tích và ý kiến của lãnh đạo huyện Đan Phượng, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổng hợp, báo cáo Thành phố. Trên cơ sở đó Thành phố sẽ nhìn nhận, đánh giá công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích một cách khách quan theo thứ tự ưu tiên; qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục thế hệ trẻ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Từ khóa: Đan PhượngDi tích quốc giarà soát di tích xuống cấpDi tích Đan Phượng