Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đan Phượng tập trung tiêm vaccine phòng Covid-19
10/09/2021 20:45
HanoiTV) - Qua 13 đợt triển khai, huyện Đan Phượng đã tiêm được 82.000 liều vaccin Covid-19, đạt khoảng 63% so với tổng số các đối tượng từ 18 đến 65 tuổi trên địa bàn. Tinh thần: có vaccine đến đâu, tập trung triển khai tiêm hết đến đó, đã được đơn vị cụ thể hóa rất nhanh trên thực tiễn.