Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội
02/07/2022 10:02
(HanoiTV) - Năm học 2022 - 2023, Hà Nội tiếp tục thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo phương án trực tuyến và trực tiếp. Ngày tuyển sinh đầu tiên, đối với học sinh lớp 1 dù là tuyển sinh trực tuyến, nhiều trường học vẫn chuyển bị để đón tiếp, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp.