Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đặng Xá triển khai chuỗi PGS trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn
14/09/2017 14:34
(HanoiTV) - HTX Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã sớm áp dụng chuông trình sản xuất PGS. Đây là chương trình sản xuất có sự tham gia của người sản xuất, người tiêu dùng, chính quyền sở tại và cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp. Nhờ chương trình này, những sản phẩm nông nghiệp đã được quản lý từ khâu sản xuất, sơ chế đến tiêu thụ sản phẩm.