Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đào tạo nhân lực thương mại điện tử
28/09/2022 11:26
Đào tạo nhân lực cho thương mại điện tử Việt Nam một lĩnh vực đang có sự phát triển mạnh mẽ thậm chí trong cả 2 năm dịch Covid-19 vừa qua. Tốc độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm, đã có gần 75% internet tham gia mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên nhân lực cho thương mại điện tử tại Việt Nam đang thiếu và yếu đòi hỏi phải có sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp.