Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy mạnh bảo tồn di tích, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa
16/01/2022 20:59
(HanoiTV) - Thủ đô Hà Nội với số lượng và mật độ di tích, di sản dày đặc luôn phải giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, Hà Nội đã cố gắng tối đa trong việc huy động các nguồn lực trong việc tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhưng so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng được.