Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo
14/01/2022 21:33
(HanoiTV) - Với phương châm đi trước mở đường, năm 2021 đã ghi dấu sự nỗ lực của ngành Tuyên giáo Thủ đô tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ngành cho phù hợp, hiệu quả hơn, đảm bảo nhiệm vụ đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.