Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
25/02/2021 08:18
(HanoiTV) - Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hà Nội hướng đến nền nông nghiệp hiện đại với những vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.