Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
06/09/2022 11:02
Sau quyết định thành lập Ban chỉ đạo TW về công tác phòng chống tham nhũng, đến nay công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh, đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện rõ rệt; để lại dấu ấn tốt, mạnh mẽ cho toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.