Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao
29/12/2017 13:36
(HanoiTV) - Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hữu cơ, an toàn; xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung và ứng dụng công nghệ cao... là những nội dung mà huyện Đan Phượng đang tập trung thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.