Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 5K gắn với xử phạt nghiêm vi phạm phòng chống dịch Covid-19
07/02/2021 20:39
(HanoiTV) - Thông điệp 5K, lá chắn thép để bảo vệ chúng ta trước đại dịch Covid-19. Trên tinh thần phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn thì việc tăng cường các chốt tuần tra kiểm soát dịch, các tổ tuyên truyền phòng chống dịch tại cộng đồng đang góp phần thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người dân.