Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
25/07/2021 07:49
(HanoiTV) - Giải ngân đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa phát triển tăng trưởng kinh tế.