Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đề xuất cấp chứng nhận F0 và F0 khỏi bệnh như một dịch vụ công trực tuyến
17/03/2022 19:33
(HanoiTV) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đề nghị Bộ Y tế cân nhắc việc coi chứng nhận F0 và F0 khỏi bệnh như là một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến.