Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Điểm chuẩn của nhiều trường đại học tăng so với năm 2019
19/09/2020 21:15
(HanoiTV) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020 lùi khoảng 2 tháng so với các năm trước. Thời điểm này thì các trường đại học đang khẩn trương tổ chức các bước cho công tác tuyển sinh. Đánh giá chung cho thấy điểm chuẩn đầu vào tăng so với năm 2019.