Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ IV năm 2018
17/11/2018 08:16
(HanoiTV) - Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ IV năm 2018 đã được tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cùng Ban chủ nhiệm CLB cựu đại biểu Quốc hội.

HanoiTV

Từ khóa: