Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đình Đồng Lạc
28/02/2021 06:31
(HanoiTV) - Khác với các khu phố cổ trên thế giới, phố cổ Hà Nội là nơi diễn ra nhiều hoạt động của đời sống xã hội, đồng thời cũng là nơi lưu trữ một kho tàng di sản đồ sộ với 121 di tích lịch sử văn hóa. Đình Đồng Lạc ở 38 phố Hàng Đào là một trong những di sản được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và bảo tồn.

HanoiTV

Từ khóa: Đình Đồng Lạc