Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đình trệ xuất khẩu qua biên giới
06/06/2022 16:29
(HanoiTV) - Ngành da giày Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại nhưng có tận dung được hay không thì cần phải phát triển công nghiệp hỗ trợ và nguyên phụ liệu trong nước.