Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Doanh nghiệp cần, nhà khoa học loay hoay
25/11/2022 08:42
Hiện mới có khoảng 25% công nghệ mà doanh nghiệp Việt Nam sử dụng là công nghệ trong nước còn lại hầu hết đều là nhập khẩu. Trong khi đó, mỗi năm nguồn cung sản phẩm khoa học từ các viện, các trường rất lớn. Giá trị hợp đồng mang lại từ chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 30% so với tổng ngân sách dành cho KH&CN.

HanoiTV

Từ khóa: