Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đối tượng nào được hỗ trợ lãi suất 2%?
21/05/2022 11:01
(HanoiTV) - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ mức lãi suất 2%/năm. Khoản vay được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 -31/12/2023.

Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó, các loại hình kinh doanh trên sẽ được được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên.

Các HTX thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất 2%

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Các khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất là những trường hợp gồm khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn, hoặc số dư lãi chậm trả, không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn, hoặc số dư lãi chậm trả.

Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn, hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

B.Phương

Từ khóa: hỗ trợ lãi suấtmức hỗ trợ lãi suất