Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Doanh nghiệp ở vùng xanh gặp khó
07/09/2021 21:44
(HanoiTV) - Theo Chỉ thị số 20 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, kể từ 6h ngày 6/9, các địa phương đã chính thức thực hiện phân vùng để phòng, chống dịch. Việc phân vùng này cũng nhằm tạo điều kiện cho vùng 2 và vùng 3 tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho người lao động và nhân dân. Theo quy định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp sẽ hoạt động lại trong điều kiện áp dụng các quy định phòng, chống dịch; tuy nhiên, doanh nghiệp ở "vùng xanh" vẫn gặp một số khó khăn và họ mong muốn được hướng dẫn cụ thể.