Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Độc đáo tranh tường cổ động phòng chống dịch
19/06/2021 09:39
(HanoiTV) - Giữa thời điểm cả nước đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, những bức tường trên đường phố Hà Nội cũng đã được tận dụng để trở thành một hình thức tuyên truyền cổ động phòng chống đại dịch.