Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đổi mới chế độ, chính sách đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo
21/06/2022 21:35
(HanoiTV) - Nhà báo vẫn chưa được công nhận là nghề nguy hiểm, rất cần những chính sách chú ý đến những đặc thù trong công việc của các nhà báo.